QUICK
SEARCH

Search Results:

Job Application Form

If you want to direct your career in Yurtbay Seramik and evaluate current career opportunities; You can apply for a job by installing your resume on the system.


Select file

I have read the confidentiality agreement and confirm that I accept it.

İşbu Gizlilik Hükümlerinde "YURTBAY" YURTBAY SERAMİK SANAYİ ve A.Ş'i ile YURTBAY'ın/a bağlı ve/veya Middleklığı olan tüzel kişileri ifade eder.

YURTBAY, iş başvurusunda bulunanlar tarafından kendisine elektronik Middlemdan iletilen özgeçmiş ve/veya özgeçmiş içerisinde yer alan ve/veya başvuru formunda yer alan kişisel bilgileri, yasal zorunluluk ve talep olmadığı müddetçe, hiçbir gerçek ve tüzel 3. kişi ve/veya kurum ile paylaşmayacak ve açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve YURTBAY web sitesinde Middleya çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için YURTBAY, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

YURTBAY işbu başvuru ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri YURTBAY veya iştiraki içinde olduğu şirketlerce doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

YURTBAY tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya YURTBAY web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; YURTBAY ve iştiraki olan tüzel kişiler tarafından, iş başvurusu ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. YURTBAY, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini YURTBAY'ın iştiraki içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda YURTBAY, işbu gizlilik  hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

YURTBAY, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Be your news before the campaign.

FOLLOW US